EdAider logo
  • Registrera dig

Förstå och förbättra skolans välmående

EdAider Wellbeing ger skolor en unik överblick av elevernas välmående och skapar helt nya förutsättningar att förebygga psykisk ohälsa.

Så hjälper EdAider Wellbeing svenska skolor

EdAider app

Frekvent screening av måendet

Elevernas mående kartläggs på veckovis basis genom anpassade frågor, som är utvecklade utifrån etablerad forskning inom elevhälsa.

EdAider app

Insikter och analyser

Datan presenteras på skol, klass- och elevnivå och ger skolan ett helt nytt perspektiv på elevernas mående, både just nu och över tid.

EdAider app

Agera och fördela resurser

EdAiders underlag och automatiska rekommendationer hjälper skolan att agera i tid och fokusera på rätt saker i elevhälsoarbetet.

Boka demo nu

Lämna din mailadress här nedan (ej bindande) så tar vi kontakt och visar hur EdAider Wellbeing kan
hjälpa just din skola att förstå och förbättra elevernas mående.

Placeholder status som bara är till för att ta upp två rader, den behöver vara lite längre, perfekt.

Några av de innovativa skolor som använder EdAider

  • Thorildsplan gymnasium
  • Nya elementar
  • Årstaskolan
  • Östermalmsskolan
  • Fridagymnasiet
  • Skapaskolan
  • SSIS
Stojanka Filippa Drinic
Stojanka Filippa Drinic
Rektor Östermalmsskolan

“EdAider erbjuder det underlag vi i skolan efterfrågat under lång tid. Vi får en helt ny inblick i elevernas mående som hjälper oss att rikta personella resurser på rätt sätt"

Kartlägg och analysera välmåendet i skolan eller hela kommunen

EdAider Wellbeing ger skolledare, elevhälsoteamet, mentorer och individuella lärare en bild av elevernas mående i flera nivåer. Datan kan segmenteras per elev, klass och skola med några få klick. Huvudmän kan även se och jämföra måendet mellan flera skolor i kommunen eller koncernen.

Ett pedagogiskt stöd för lärare och elever

Upptäck sambanden mellan mående, motivation och resultat

Välmående skolor presterar bättre, och tvärtom. EdAiders data ger dig en sammantagen bild av hur elevernas hälsa och motivation hänger ihop med hela skolans resultat – och vilka lärare som har de mest välmående och motiverade eleverna.

Bli en mer insiktsfull och välmående skola

Ditt nya underlag för effektiv resurstilldelning

EdAider Wellbeing ger din skola helt nya förutsättningar att tilldela resurser mer träffsäkert i elevhälsoarbetet. Du får kraftfull men lättöverskådlig data som du enkelt kan agera på, och som säkerställer att skolan fattar dessa viktiga beslut baserat på verklig evidens.

Ett pedagogiskt stöd för lärare och elever

GDPR och Schrems II-säkert: Datalagring i Sverige

EdAider är en svensk tjänst som är byggd och anpassad för den svenska skolvärlden – tillsammans med svenska lärare, forskare, skolor och samarbetspartners. All elevdata krypteras och lagras i Sverige och hanteras i enlighet med GDPR.

Bli en mer insiktsfull och välmående skola
Lennart Kågestam
Lennart Kågestam
Tidigare rektor Stockholm Science & Innovation School

“EdAider Wellbeing erbjuder ett helt nytt sätt för rektorer och elevhälsopersonal att jobba systematiskt och datadrivet med skolans välmående. Det här är något alla svenska skolor borde komma igång med, så snart som möjligt”

Pris och vanliga frågor

Boka demo nu

Lämna din mailadress här nedan (ej bindande) så tar vi kontakt och visar hur EdAider Wellbeing kan
hjälpa just din skola att förstå och förbättra elevernas mående.

Placeholder status som bara är till för att ta upp två rader, den behöver vara lite längre, perfekt.