EdAider logo
  • Registrera dig

Följ och förbättra elevernas mående

EdAider Wellbeing ger dig unika insikter i hur dina elever mår – och skapar helt nya förutsättningar för ett mer proaktivt och evidensbaserat elevhälsoarbete.

EdAider Valmaende app

En forskningsbaserad process – så fungerar det

EdAider app

Kartläggning av elevernas mående

Elevernas mående kartläggs effektivt och tryggt genom anpassade frågor, som är utvecklade utifrån etablerad forskning inom elevhälsa.

EdAider app

Följ och förstå utvecklingen

Svaren presenteras på skol, klass- och elevnivå och ger skolan ett helt nytt perspektiv på elevernas mående, både just nu och över tid.

EdAider app

Agera proaktivt och evidensbaserat

Dataunderlaget hjälper skolan att agera i rätt tid och fördela resurser mer effektivt – baserat på verklig evidens.

Lär dig mer om forskningen och processen bakom

Lämna din mailadress för att få tillgång till professor Jalal Nouri's videopresentation om forskningen bakom EdAider Wellbeing och hur verktyget fungerar i praktiken. Videon är kortfattad och vänder sig till all skol- och förvaltningspersonal som är engagerad i det systematiska elevhälsoarbetet.

Placeholder status som bara är till för att ta upp två rader, den behöver vara lite längre, perfekt.

Några av de innovativa skolor som använder EdAider

  • NTI gymnasiet
  • Dragonskolan
  • LBS Kreativa gymnasiet
  • Fridagymnasiet
Jennifer Hedström
Jennifer Hedström
Rektor Dragonskolan i Umeå

“EdAider Wellbeing ger oss en helhetsbild av ett aktuellt läge och kan hjälpa oss att följa måendet och agera i tid.

Vi genomför såklart redan elevenkäter om mående, men de mäter inte vecka för vecka och när resultatet presenteras för klassen, har den känslan redan passerat för länge sedan. En snabb och återkommande återkoppling kan öka motivationen för eleverna att svara och att själva se vinsten av att kontinuerligt reflektera över sitt eget och andras mående."

Välj ditt kontoalternativ
Lärarkonto
För individuella lärare och mentorer
Gratis att använda
Skolkonto
För hela skolor och huvudmän
Pris baseras på skolans storlek
Forskningsbaserade screenings av elevernas mående
Lärarkonto
Skolkonto
Följ måendets utveckling över tid i klassen
Lärarkonto
Skolkonto
Elevernas svar är helt anonyma
Lärarkonto
Skolkonto
Kan användas utan PUB-avtal
Lärarkonto
Skolkonto
Kom igång på 5 minuter
Lärarkonto
Skolkonto
GDPR och Schrems 2-säkert
Lärarkonto
Skolkonto
Personliga elevsvar tillgängliga
Lärarkonto
Skolkonto
Få skräddarsydda tips på aktioner baserat på datan
Lärarkonto
Skolkonto
Jämför och följ måendet i hela skolan eller kommunen
Lärarkonto
Skolkonto

Följ elevernas mående på ett nytt sätt

EdAider Wellbeing ger skolledare, elevhälsoteamet, mentorer och individuella lärare möjlighet att följa elevernas mående på nära håll – och i flera nivåer. Måendedatan kan segmenteras per elev, klass och skola med några få klick. Huvudmän kan även se och jämföra måendet mellan flera skolor i kommunen eller koncernen.

Måendedatan kan segmenteras per elev, klass och skola med några få klick

Upptäck sambanden mellan mående, motivation och resultat

Välmående elever presterar bättre, och tvärtom. EdAiders data ger dig en sammantagen bild av hur elevernas hälsa och motivation hänger ihop med hela skolans resultat – och vilka lärare som har de mest välmående och motiverade eleverna.

Bli en mer insiktsfull och välmående skola

Mer träffsäker resurstilldelning

Din skola får bättre förutsättningar att tilldela resurser mer effektivt och träffsäkert i elevhälsoarbetet. Du får kraftfull men lättöverskådlig data som du enkelt kan agera på, och som säkerställer att skolan fattar dessa viktiga beslut baserat på verklig evidens.

Ett pedagogiskt stöd för lärare och elever

GDPR och Schrems II-säkert: Datalagring i Sverige

EdAider är en svensk tjänst som är byggd och anpassad för den svenska skolvärlden – tillsammans med svenska lärare, forskare, skolor och samarbetspartners. All elevdata krypteras och lagras i Sverige och hanteras i enlighet med GDPR.

Bli en mer insiktsfull och välmående skola
Lennart Kågestam
Lennart Kågestam
Tidigare rektor

“EdAider Wellbeing erbjuder ett helt nytt sätt för rektorer och elevhälsopersonal att jobba systematiskt och datadrivet med skolans välmående. Det här är något alla svenska skolor borde komma igång med, så snart som möjligt”

Pris och vanliga frågor

Lämna intresseanmälan

Många svenska skolor är intresserade av EdAider Wellbeing just nu.

Lämna din mailadress här nedan så återkommer vi med information om hur även din skola kan komma igång och prova EdAider Wellbeing.

Placeholder status som bara är till för att ta upp två rader, den behöver vara lite längre, perfekt.