EdAider logo
Heart icon

EdAider Wellbeing

Följ och förbättra elevernas mående

EdAider Wellbeing är ett enkelt digitalt verktyg som ger unika insikter och ett ökat lärande om elevernas mående – och skapar förutsättningar för ett mer proaktivt elevhälsoarbete.

EdAider Wellbeing

Hundratals lärare och skolor använder redan EdAider Wellbeing

  • Ängelholms kommun
  • Göteborgsregionens tekniska gymnasium
  • Thorildsplans gymnasium
  • Fridagymnasiet
  • NTI
  • Grums kommun
  • Olovslundsskolan

Följ elevernas mående på ett nytt sätt

EdAider Wellbeing ger skolledare, elevhälsoteamet, mentorer och individuella lärare möjlighet att följa elevernas mående på nära håll – och i flera nivåer. Måendedatan kan segmenteras per elev, klass och skola med några få klick. Huvudmän kan även se och jämföra måendet mellan flera skolor i kommunen eller koncernen.

Följ elevernas mående på ett nytt sätt

Upptäck sambanden mellan mående, motivation och resultat

Välmående elever presterar bättre, och tvärtom. EdAiders data ger dig en sammantagen bild av hur elevernas hälsa och motivation hänger ihop med hela skolans resultat – och vilka lärare som har de mest välmående och motiverade eleverna.

Välmående, motivation och resultat

Mer träffsäker resurstilldelning

Din skola får bättre förutsättningar att tilldela resurser mer effektivt och träffsäkert i elevhälsoarbetet. Du får kraftfull men lättöverskådlig data som du enkelt kan agera på, och som säkerställer att skolan fattar dessa viktiga beslut baserat på verklig evidens.

Träffsäker resurstilldelning

EdAider Wellbeing på två minuter – se videon

"EdAider Wellbeing ger oss en unik möjlighet att ännu mer arbeta förebyggande och främjande kring elevers mående och hälsa"

Per Kassman

Per Kassman

Biträdande rektor

Thorildsplans gymnasium

Översikt av funktionalitet

Ett gemensamt elevhälsoverktyg för hela skolan

Skolkonto

check icon

Kommunkonto

check icon

Forskingsbaserade screenings av elevernas mående

Skolkonto

check icon

Kommunkonto

check icon

Följ och skapa ett större lärande kring elevernas mående

Skolkonto

check icon

Kommunkonto

check icon

Få skräddarsydda tips på aktioner baserat på data

Skolkonto

check icon

Kommunkonto

check icon

Enkel och smidig uppstart

Skolkonto

check icon

Kommunkonto

check icon

GDPR och Schrems 2-säkert

Skolkonto

check icon

Kommunkonto

check icon

Jämför och följ måendet i hela kommunens skolor

Skolkonto

unchecked icon

Kommunkonto

check icon

Skolkonto

Pris baseras på skolans storlek

Kommunkonto

Pris baseras på kommunens storlek

Boka gratis demo

Vill du få en gratis demo av EdAider Wellbeing och ett prisförslag för din skola eller kommun? Lämna din mailadress så återkommer vi.

Så använder Fridagymnasiet EdAider Wellbeing

Se videon där Jesper Grönlund från Fridaskolorna berättar om hur de använder EdAider Welbeing i praktiken – och vilka fördelar verktyget skapar för dem.

Vanliga frågor

Utvecklas tillsammans med ledande experter

EdAider skapas i nära samarbete med våra expertråd, som består av lärare, mentorer och framstående profiler inom elevhälsa. Tillsammans utgör vi en stark och unik innovationsrörelse som för den svenska skolan framåt.

EdAiders expertråd ->

EdAider app

Lämna intresseanmälan nu

Är du intresserad av att köpa in EdAider Wellbeing till din skola eller kommun? Lämna din mailadress här så återkommer vi med mer information och prisupplägg.