EdAider logo
  • Registrera dig

Så bygger vi nästa generations pedagogiska stöd för svenska skolor

John SundströmJohn Sundström

Som en forskare och lärare med ett väldigt praktiknära fokus har jag noga följt skolans digitalisering de senaste 15 åren. Jag har sett de transformationer och framsteg som gjorts men också, precis som många andra, ifrågasatt teknologins roll och värde i många situationer. Enligt min erfarenhet finns det ett par tydliga anledningar till att teknologin hittills inte kunnat leverera fullt ut i skolan. Och ett tydligt sätt att lösa det på.

Dagens digitala plattformar — från en annan era

Dagens lärplattformar är i grunden uppbyggda för att stödja administration och är en återspegling av en tidigare era i digitaliseringens resa. Det var då helt enkelt lättare att digitalisera det administrativa än att stödja något så komplext som lärande och undervisning. De flesta plattformar och verktyg har dessutom inte byggts upp med användarcentrerade metoder, utan har skapats utan att elever, lärare, skolpersonal och föräldrar har varit involverade i innovationsprocessen. Inte heller har plattformarna utvecklats tillsammans med forskare eller med stöd i forskning.

Detta har sammantaget resulterat i det stora missnöje som Lärarförbundets undersökning visar att lärare och elever upplever med dagens plattformar. Plattformarna är helt enkelt inte användarvänliga och funktionerna överensstämmer inte fullt ut med de pedagogiska behoven — eftersom användarna själva inte har varit involverade i skapandet av dem. För att möta dessa begränsningar har lärare antingen behövt komplettera med otaliga enfunktionsverktyg för det pedagogiska arbetet eller sökt sig till de stora amerikanska plattformarna som varit bättre på enkelhet och användarvänlighet, men som inte alls är anpassade till svenska utbildningssammanhang. Eller för den delen svenska lagkrav kring datalagring och GDPR. Resultatet blir att lärare blir mindre effektiva och mer stressade, vilket i slutändan hämmar elevernas utveckling i skolan.

EdAider hackathon

Nästa generations pedagogiska stöd

Men det går att göra saker annorlunda. Vår vision med EdAider är att bygga ett nytt slags smart pedagogiskt stöd för svenska skolor som tar sin utgångspunkt i forskning om teknikstött lärande, och som utvecklas tillsammans med användarna ända från start. Ett digitalt stöd som gör lärare mer effektiva, ger datadrivna insikter om elevernas behov och utveckling — och som ur ett helhetsperspektiv skapar mer välmående elever, lärare och skolor. Vår övertygelse är att detta kan lyckas om skolor och kommuner ansluter till innovationsprocessen tidigt, och som därmed kan hjälpa oss att bättre förstå när, hur och för vem teknologin kan agera stödjande — och när den bör undvikas.

Anslut dig till vår växande innovationsrörelse

I videon här nedan kan du själv se vad vi hittills har byggt tillsammans med lärare, elever, forskare och innovationsskolor i Stockholm stad som exempelvis Nya Elementar och Stockholm Science and Innovation School. Under våren fortsätter byggandet med dessa skolor samt med Thorildsplans Gymnasium, Årstaskolan och Skapaskolan som nyligen anslutit. (Här kan du även själv prova EdAider kostnadsfritt.)

I vårt gemensamma uppdrag att utveckla detta smarta pedagogiska stöd, och i förlängningen den svenska skolan, behöver vi nu ännu fler lärare, skolor och kommuner som vill ansluta sig till denna växande innovationsrörelse. Är du intresserad och vill veta mer är du varmt välkommen att höra av dig på jalal@edaider.com.

Skribent: Jalal Nouri, professor vid SU inom teknikstött lärande, tidigare Gymnasielärare i datateknik och matematik och grundare av EdAider

  • Dela
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Följ EdAiders nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nya bloggposter, gästkrönikor och nyheter från skolvärlden direkt i din inkorg – en gång per månad.

Placeholder status som bara är till för att ta upp två rader, den behöver vara lite längre, perfekt.