EdAider logo
  • Registrera dig

Vår vision är att förbättra kvaliteten och likvärdigheten i utbildningen

EdAider är ett modernt pedagogiskt stöd som ger lärare och elever kraftfulla verktyg som stödjer den vackra resan med lärande och undervisning.

Företaget grundades 2019 och idag har EdAider växt till ett multidisciplinärt team på 15 personer med olika bakgrund, inklusive forskare, utvecklare, designers, lärare och erfarna produktmänniskor. Vi samlas kring en genuin strävan att bidra till en mer välmående, effektiv, inkluderande och adaptiv skola och hyser en stark övertygelse att vi kan lyckas med detta med digital teknologi som utvecklas på rätt sätt - dvs. med stöd i forskning och med slutanvändarna intimt involverade i innovationsarbetet. Det bör vara rimligt att vi med en sådan metodologi gemensamt kan skapa ett i sanning smart pedagogiskt stöd för lärande och undervisning!

EdAider team
Jalal Nouri
Jalal Nouri
Grundare av EdAider, Professor i teknikstött lärande

Allt började med att Stockholms universitets innovationskontor fick veta mer om vårt forskningsarbete och det pedagogiska stöd som jag ville skapa. Med deras, SU Holdings, och senare Vinnovas och STINGs stöd för visionen, har vi fått en bra start och tagit in begåvade människor i teamet som alla har en stark passion för att bidra till framtidens skola. Vi fick också mycket positiv respons tidigt från lärare, skolor och kommuner som var inblandade i innovationsprocessen, vilket har bidragit till en ännu starkare övertygelse om att vi är på rätt väg.

Inom fem år hoppas jag att vårt pedagogiska stöd har bidragit till att stärka evidensbaserad och datadriven skolförbättring, men ännu viktigare, till holistiskt sett mer välmående elever och skolpersonal. Jag hoppas också att vi kan utgöra ett gott exempel på hur användarcentrerad utbildningsteknologi kan utvecklas genom samarbete mellan produktutvecklare, behovsägare och forskare.

Följ EdAiders innovationsrörelse!

Lämna din e-postadress för att få en unik inblick i vår innovationsrörelse och vårt gemensamma uppdrag att effektivisera den svenska skolan.

Placeholder status som bara är till för att ta upp två rader, den behöver vara lite längre, perfekt.