EdAider logo

AcadeMedia erbjuder EdAiders AI-utbildning till samtliga lärare, elever och vårdnadshavare

AcadeMedia väljer EdAiders onlinebaserade AI-utbildning för att stärka kompetensen internt om AI och lärande. Samarbetet ger alla AcadeMedias medarbetare tillgång till utbildningen, som är den största i sitt slag i Sverige.

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Dessutom erbjuds elever och vårdnadshavare en kortare utbildningsinsats för att öka förståelsen för AI, dess utmaningar och möjligheter, med fokus på tillämpning i skolan.

Ett steg mot digital kompetens

EdAiders digitala AI-utbildning är utformad för att ge skolledare och pedagogisk personal en djupare insikt i hur AI kan användas i undervisningen. Innehållet i utbildningen är framtaget av nationellt ledande forskare och pedagoger. 

– "Det är många medarbetare som efterfrågar mer kompetensutveckling inom digitalisering och AI, och det är roligt att nu kunna erbjuda dem den här utbildningen som både är forskningsbaserad och praktiknära", säger Frida Wennö, utvecklingschef på AcadeMedia Academy.

Ett samarbete för framtiden

EdAider arbetar för att förbättra kvaliteten och likvärdigheten inom utbildning, och att utveckla och erbjuda AI-utbildningar är ett sätt att göra det på.

– "Vi tror att samarbetet med AcadeMedia kommer att ge svenska skolor en stärkt AI-beredskap, vilket i förlängningen innebär stärkt kompetensförsörjning nationellt. Det är vi väldigt glad över att kunna bidra till", säger John Sundström, ansvarig för EdAiders AI-utbildning.

En viktig demokratifråga

Samarbetet är en del i arbetet med att hålla jämna steg med den teknologiska utvecklingen och att förbereda barn och unga för en digital framtid.

– "Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. Att rusta våra barn och unga med digital kompetens är avgörande för att skapa förståelse för vad det innebär att navigera och bidra positivt i en alltmer digital värld. Samarbetet med EdAider är en värdefull pusselbit i det arbetet", avslutar Frida Wennö.


John Sundström
John Sundström

Följ vårt nyhetsbrev!

EdAiders nyhetsbrev håller dig uppdaterad om nya webbinarier, poddavsnitt och tips på intressant läsning – direkt i din inkorg.