EdAider logo

Därför utbildar Enköpings kommun 800 lärare och 4900 elever i AI

Med start i februari 2024 kommer samtliga lärare och elever inom Enköpings kommuns grundskolor att gå EdAiders onlineutbildning i AI. Anders Härdevik, Verksamhetschef Grundskola på Enköpings kommun, berättar här mer om satsningen och vilken effekt han hoppas få.

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Under vårterminen 2024 kommer ni att utbilda samtliga kommunens 800 grundskolelärare i AI. Varför gör ni detta?

Det handlar om att medvetandegöra oss om AI som fenomen samt skapa en gemensam kunskapsbas för vidare dialog och utveckling.

Vad hoppas ni få för effekt?

Vi hoppas att detta ska gagna lärares arbete med att få elever att lyckas med sitt lärande.

Vilken respons har ni fått från lärarna kring utbildningssatsningen?

Det finns inom skolans värld precis som i övriga världen både förväntningar och farhågor kopplade till AI. De lärare som hört av sig är dom som redan är igång…de som redan...”är med AI”. Vår förhoppning är att utbildningen ska tas emot väl.

Hur organiserar ni genomförandet av utbildningen?

Rektor är väldigt viktig i och med detta arbete. Vi kommer att under två heldagar arbeta med rektorsgruppen gällande såväl innehåll som genomförande. Det är sedan upp till den enskilda skolan och den dialog som förs där mellan rektor och medarbetare. Vår förhoppning är att utbildningen ska bidra till samarbeten mellan våra skolor.

Att utbildningen kan genomföras när som helst och från vilken plats som helst underlättar så klart.

Hur har ni tänkt att följa upp utbildningsinsatsen?

Vi kommer att stämma av med ett antal frågor innan utbildningen och vi kommer att ställa samma frågor efter genomförd utbildning. Det följer vårt invanda arbetssätt med invärde-utvärde-progression.

Varför valde ni just EdAiders onlinebaserade AI-utbildning för era lärare?

Det var att vi då hade möjlighet att samskapa utbildningen tillsammans med Edaider. Vi kunde då få en ingång som i möjligaste mån svarade mot vårt nuläge. Hos EdAider fanns också den kompetens och sakkunskap inom AI som vi själva saknade.

Under vårterminen kommer även 4 900 elever från grundskolan att få gå EdAiders AI-utbildning för elever. Hur kommer det sig?

Elever är snabba med att använda ny teknik, nya digitala plattformar. Det var viktigt för oss att inte skapa för stora glapp mellan de vi är till för, eleverna, och oss inom professionen. Vår önskan är att lärare och elever lär tillsammans.

Ni kommer under våren även att erbjuda EdAiders AI-utbildning till samtliga kommunens  vårdnadshavare – varför är detta viktigt?

AI påverkar hela samhället redan nu…och det är ingen högoddsare att påverkan kommer att bli än större. Här kan vi få en gemensam resa där vi lär av och med varandra; föräldrar, elever och skolans professioner. Det är väldigt fint tycker jag.


Vill du veta mer om AI-utbildningen?

Vill du utbilda din skolas eller kommuns lärare i AI på ett tids- och kostnadseffektivt sätt? Då kan EdAiders AI-utbildning för skolor vara ett alternativ även för er. Utöver Enköpings kommun har mängder av kommuner och skolor valt att köpa in utbildningen. Tusentals deltagare kommer att gå den under 2024.

Läs mer om utbildningen här.


John Sundström
John Sundström

Följ vårt nyhetsbrev!

EdAiders nyhetsbrev håller dig uppdaterad om nya webbinarier, poddavsnitt och tips på intressant läsning – direkt i din inkorg.