EdAider logo

Hälsinglands Utbildningsförbund fortbildar 300 lärare i AI

Hälsinglands utbildningsförbund, som driver gymnasie- och vuxenutbildningar inom Bollnäs-, Nordanstigs- och Söderhamns kommun, väljer EdAiders AI-utbildning för att fortbilda sina 300 lärare i AI. Här berättar Förbundsdirektör Thomas Winqvist om utbildningsinsatsen och vilken respons man har fått hittills.

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Hej Thomas! Samtliga 300 lärare inom Hälsinglands Utbildningsförbund kommer att gå EdAiders AI-utbildning under 2024. Kan du berätta lite om bakgrunden till detta?

Vi började med en gemensam föreläsning för all personal om AI och efter det växte tankar fram för mer utbildning och att intresset från lärarna var stort. Ska vi få ett genomslag är det bra om alla får samma möjlighet till en utbildning. 

Vilken effekt hoppas ni uppnå med utbildningsinsatsen?

Vi vill att man ska kunna ta tillvara möjligheterna med AI att förbättra och komplettera utbildningen för alla våra elever och lärare. Inte minst att kunna individualisera för den enskilde eleven och möta den precis där den befinner sig, och inte minst kunna vara ett stöd i den enskilde elevens studier hemma. Vi kan möta fler elever där de befinner sig och fler elever får lyckas.

Vissa av era lärare är redan igång med utbildningen. Vilken respons har ni fått hittills?

Vi har bara fått positiva omdömen, man tycker den är mycket pedagogiskt bra upplagd och att den är lätt att ta till sig. 

Hur tror du att ökad kompetens om AI kan påverka lärarnas arbetssätt och elevernas lärande?

Vi tror att vi kan förbättra elevernas lärande då den ger möjligheter att individualisera undervisningen och möta eleven där den står. Rätt använd så kan vi ge eleven 1-1 möte och utan att det ger avkall på andras tid. Ställer vi rätt frågor kan vi få en bättre förståelse och lärande som sitter bättre. Kan även vara en bra sparringpartner till lärare i dennes planering och genomförande.

Hur ser nästa steg ut i er AI-resa som organisation, efter den här utbildningen?

Tanken är att även eleverna ska få en utbildning, för att vi ska kunna använda möjligheterna fullt ut. Sedan tror vi att vi behöver någon form av uppdatering av utbildningen då det händer så mycket. 

Hur kommer det sig att ni valde just EdAiders AI-utbildning?

Vi sökte olika alternativ, och just detta att den är möjligt att genomföra under en längre tid, stora delar kan göras individuellt oberoende av tid och rum och sedan några gemensamma utbyten kombinerat med färska input från ledande personer inom området gör utbildningen perfekt. 

Hur ser du på framtiden för AI inom utbildning i Hälsingland? Finns det specifika områden där du tror att AI kan ha en särskilt stor påverkan?

Vi tror att möjligheten att möta eleverna där de befinner sig kommer leda till bättre lärande och i kombination med en undervisning som jobbar med mer samtal, diskussioner om hur kommer undervisningen och därmed en djupare mer varaktig inlärning att ske. Vi hoppas givetvis att vi framöver även ska få ta del om den snabba AI utveckling på de praktiska programmen med.


Vill du veta mer om AI-utbildningen?

Vill du utbilda din skolas eller kommuns lärare i AI på ett strukturerat sätt? Då kan EdAiders AI-utbildning vara ett alternativ även för er. Utöver Hälsinglands Utbildningsförbund har mängder av kommuner och skolor valt att köpa in utbildningen. Tusentals deltagare kommer att gå den under 2024.

Läs mer om utbildningen här.


John Sundström
John Sundström

Följ vårt nyhetsbrev!

EdAiders nyhetsbrev håller dig uppdaterad om nya webbinarier, poddavsnitt och tips på intressant läsning – direkt i din inkorg.