EdAider logo

Ett pedagogiskt stöd som gör skillnad

Gästbloggsinlägg: Läsåret 2021-2022 är över och sommaren ligger bakom oss. Inför det nya läsåret bör vi alla ställa oss frågan; hjälper eller stjälper våra plattformar och LMS vår profession? Svaret är tyvärr – stjälper.

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Fel verktyg kostar tid och pengar

I denna digitaliseringens tidsålder har vi lärare fortfarande inte tillgång till de verktyg som är grunden för att bedriva skolutveckling och spara på vår dyrbara tid. Vi tar fortfarande närvaro via papper/penna, app eller webbsida. Om det tar fyra minuter av varje lektion att ta närvaro och du har fem lektioner varje dag blir det 20 minuter per dag och 100 minuter per vecka. Ett skolår är cirka 40 veckor, så det innebär att vi tar närvaro cirka 4 000 minuter per läsår. 4 000 minuter är ungefär 67 timmar. Om en lärare kostar 500 kronor per timme (lågt räknat) kostar närvarohanteringen 33 500 kronor. För varje lärare. På en skola med 20 anställda lärare blir då kostnaden 670 000 kronor.

Vi mäter fortfarande elevernas välmående med en enkät en gång per termin. Har man otur har det serverats kokt fisk till lunch och alla elever är hungriga när de svarar på enkäten klockan 13:35 – och resultaten blir urusla. 

Vi använder fortfarande flera olika verktyg för att skapa Exit tickets, Quiz och Prov. 

Varför inte använda sig av ett digitalt stöd – eller plattform om du så vill – som stödjer oss i vår dagliga profession? Ett stöd som har en automatisk närvarohantering, ett analytics verktyg som kan mäta elevernas välmående dagligen. Ett stöd som tätt samarbetar med elevhälsan så att skolan kan se trender på frukost, lektioner, lärande och engagemang. Ett stöd som har de pedagogiska verktygen för att skapa uppgifter och Quiz – som dessutom rättas automatiskt med hjälp av AI.

Det finns en mängd olika plattformar på marknaden. Några av dessa kallar sig för pedagogiska plattformar. Dessa plattformar har ingenting med pedagogik att göra. Det dessa plattformar gör är att skapa merjobb för oss pedagoger eftersom utformningen ofta är undermålig. Elever och pedagoger har svårt att navigera och hitta i plattformarna. En enkel sak som saknas i de vanliga plattformarna är en sådan enkel sak som en checklista. En checklista som eleverna kan bocka av så de ser vad de ska arbeta med under en lektion.

Fem saker som skulle göra skillnad på riktigt

Låt mig ge fem exempel på det som i dag går att automatisera med hjälp av DIGITALISERING (men som väldigt få plattformar gör) och som skulle underlätta pedagogernas och elevernas vardag: 

  • Automatisk närvarohantering – så att lärarna slipper ta närvaro
  • Insamling av analytics på elevernas mående – elevhälsan får helt plötsligt en möjlighet att arbeta proaktivt istället för reaktivt
  • Insamling av analytics på studiero, lärande och engagemang – nu kan vi ta reda på hur eleverna upplever lektionerna
  • En plattform som innehåller Exit Tickets, Entry Tickets, Quiz och prov – allt i samma plattform och det underlättar ju onekligen allas vardag
  • Ett mail skickas automatiskt till mentor och vårdnadshavare när frånvaron överstiger en viss procent

Dags att byta plattform?

Svara nu på den här frågan; Kan den plattformen ni har i dag leverera på ovanstående fem punkter? Om svaret är nej är det nog dags att byta plattform. Byt till den plattformen som kan leva upp till namnet pedagogisk plattform.

Att med hjälp av en sådan här plattform även kan arbeta med analytics över en hel kommun / skolkoncern gör inte saken sämre. Vi kan skapa fortbildning baserat på analytics till pedagogerna – det innebär att alla inte behöver gå samma fortbildning.

Finns den plattformen som kan skapa automatiserad närvarohantering, samla in analytics på olika områden och som innehåller färdiga Exit Tickets? Ja, den finns i dag. Den heter EdAider och stödjer ovanstående funktioner (och många fler). Företaget finns i Stockholm, är baserade på forskning inom teknikstött lärande och är väldigt intresserade av användarperspektivet. Alltså precis tvärtemot de plattformar som i dag finns på många skolor.


Anders Enström är förstelärare på Skapaskolan i Huddinge och även en av EdAiders gästbloggare.

EdAiders smarta funktioner gör lärare mer effektiva


Anders Enström
Anders Enström

Följ vårt nyhetsbrev!

EdAiders nyhetsbrev håller dig uppdaterad om nya webbinarier, poddavsnitt och tips på intressant läsning – direkt i din inkorg.