EdAider logo
  • Registrera dig

full kontroll över din skolas utveckling

EdAider ger skolledare en unik inblick i skolans resultat, motivation och välmående – och minskar dessutom era administrativa kostnader.

Boka demo
EdAider app

Skolor i framkant som använder EdAider

  • Skapaskolan
  • Thorildsplans gymnasium
  • Swedish EdTech
  • Årstaskolan
  • Nya elementar

Vill du veta mer om EdAider?

Vårt pedagogiska team visar gärna hur EdAider kan förbättra och spara pengar åt just din skola. Lämna din e-postadress så tar vi kontakt för en kostnadsfri genomgång.

Placeholder status som bara är till för att ta upp två rader, den behöver vara lite längre, perfekt.

Ett datadrivet stöd för moderna skolledare och huvudmän

Med EdAider får skolledare och huvudmän en komplett bild av elevernas resultat, motivation, välmående och mycket mer. Datan presenteras på ett enkelt sätt och ger en helt ny förståelse för skolverksamheten och hur den utvecklas över tid.

EdAider är i dag den enda plattformen i Sverige som fullt ut stödjer ett systematiskt och datadrivet kvalitetsarbete på samtliga skolnivåer.

Ett pedagogiskt stöd för lärare och elever

Minska era administrativa kostnader

EdAiders automatiska närvarohantering och moderna pedagogiska verktyg hjälper din skola att spara tid och pengar varje år i minskad administration. Lärare och elever slipper dessutom använda multipla enfunktionsverktyg och kan istället fokusera mer på själva undervisningen i klassrummet.

EdAider analyserar även effekten av lärarnas undervisning, så att du får full insyn i vilken pedagogik som fungerar bäst på just din skola.

Läs mer om hur lärare använder EdAider här »

Bli en mer insiktsfull och välmående skola

Förstå och förbättra skolans välmående

EdAider skapar helt nya förutsättningar att förebygga psykisk ohälsa. Hela skolans personal får en datadriven överblick av elevernas mående i realtid – så att ni kan tillsätta resurser där det verkligen behövs och i rätt tid.

Välmåendeanalysen ingår i plattformen men kan även köpas som en separat tjänst. Läs mer här »

Ett pedagogiskt stöd för lärare och elever

Datalagring i Sverige: GDPR och Schrems II-säkert

EdAider är en svensk tjänst som är byggd och anpassad för den svenska skolvärlden – tillsammans med svenska lärare, forskare, skolor och samarbetspartners. All elevdata krypteras och lagras i Sverige och hanteras i enlighet med GDPR.

Bli en mer insiktsfull och välmående skola
Stojanka Filippa Drinic
Stojanka Filippa Drinic
Rektor

“EdAider bidrar med underlag vid resursfördelning till mig som skolledare, och vid diskussioner kring hur vi arbetar med elever och elevgrupper. Vi får också underlag när vi letar orsaker till vissa resultat. Vi får inte minst underlag för att utveckla vår didaktik som pedagoger.”

På vår blogg kan du läsa mer om varför Östermalmsskolan har valt att börja använda EdAider.

Vanliga frågor

Vill du veta mer om EdAider?

Vårt pedagogiska team visar gärna hur EdAider kan förbättra och spara pengar åt just din skola.

Lämna din e-postadress så tar vi kontakt för en kostnadsfri genomgång.

Placeholder status som bara är till för att ta upp två rader, den behöver vara lite längre, perfekt.