EdAider logo
  • Registrera dig

Östermalmsskolan ansluter till EdAider i höst: "Erbjuder det underlag vi i skolan efterfrågat under lång tid"

John SundströmJohn Sundström

EdAiders smarta pedagogiska stöd minskar administrationen för lärare och ger skolledare en unik helhetsbild av elevernas resultat, motivation och välmående. Som vi tidigare har skrivit om ökar intresset för EdAider bland progressiva skolor, i synnerhet inom Stockholms stad. I höst ansluter även Östermalmsskolan som innovationsskola och användare av EdAider. Stojanka Drinic är rektor på Östermalmsskolan, och vi fick möjligheten att ställa några frågor till henne om bakgrunden till höstens samarbete med EdAider.

Vad vill du att Östermalmsskolan ska få ut av att börja använda EdAider?

– Jag vill att vi ska utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet och utöka det till systematiskt tänkande i klassrummet, och med det heligaste och viktigaste vi har; undervisningen. I det vill jag att vi utvecklar vårt analytiska tänkande kring de insatser vi gör och också funderar kring hur och när vi riktar personella resurser.

Hur kan EdAiders data och insikter hjälpa rektorer och skolledare att lyckas bättre i sin yrkesroll tror du?

– Vi får syn på flera mycket viktiga delar i metadatan och analysen som presenteras. Det primära är att få syn på elevernas lärande, mående och uppfattning om det egna lärandet. Som skolledare får vi en chans att tillsammans med våra lärare analysera de pedagogiskt- didaktiska upplägget och vilka val vi gör i vardagen när dessa val sker. Vi kan också rikta resurser mer precist utifrån mönster vi ser i klasserna. Att dessutom få prata om systematiskt kvalitetsarbete i klassrummet utifrån den metadatan och analysen vi får kan ju inte bli bättre upplägg.

Varför är det viktigt, enligt dig, att ansluta sig tidigt till utvecklingen av en ny digital tjänst som EdAider?

– EdAider erbjuder det underlag vi i skolan efterfrågat under lång tid. Det som är extremt positivt är att vi som användare får lov att medverka i utformningen av tjänsten och påverka vad och hur vi vill att tjänsten ska se ut.

Skulle du rekommendera fler skolor och skolledare att ansluta sig till EdAiders innovationsrörelse?

– Ja det skulle jag definitivt göra. Som jag tidigare nämnt så handlar det om att få en analys av den metadata vi får fram på många delar i lärande processen för våra elever. Här pratar vi verkligen systematiskt kvalitetsarbete i undervisningen. Att ha ert underlag i våra diskussioner är en ynnest och ökar den kvalitativa diskussion kring den undervisning vi erbjuder våra elever.

Vill du veta mer om EdAider och hur vi kan hjälpa även din skola att bli mer datadriven och insiktsfull? Hör av dig till contact@edaider.com för vidare diskussion.

Östermalmsskolan ansluter till EdAider hösten 2022

  • Dela
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Följ vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad

EdAiders nyhetsbrev håller dig uppdaterad om nya webbinarier, poddavsnitt och tips på intressant läsning – direkt i din inkorg.

Placeholder status som bara är till för att ta upp två rader, den behöver vara lite längre, perfekt.