EdAider logo

EdAider utökar samarbetet med Stockholms stads skolor

EdAider minskar administrationen för lärare, bidrar till högre kvalitet på undervisningen och ger skolledare en unik helhetsbild av elevernas resultat, motivation och välmående. Men EdAider är mer än endast en smart digital tjänst som utvecklar den svenska skolan – det är en innovationsrörelse som involverar en rad tongivande aktörer inom den svenska skolvärlden. I synnerhet är flera skolor inom Stockholms stad nära samarbetspartners – och samarbetet med dessa fördjupas ytterligare under 2022.

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

EdAider utvecklas tillsammans med användarna

Processen bakom skapandet av EdAider skiljer sig på ett tydligt sätt från hur många andra plattformar och system har byggts inom den svenska skolvärlden. Istället för att lägga åtskilliga miljoner på att utveckla en färdig plattform och därefter rulla ut den till användarna, för att först då upptäcka att den inte fyller sitt verkliga syfte och inte är användarvänlig, har vi ända sedan start anammat samma utvecklingsprocess som många andra framgångsrika digitala tjänster: Att utveckla tillsammans med användarna.

Genom ett 50-tal workshops och djupintervjuer med lärare, hackathons med elever och andra pilotprojekt har vi löpande utvecklat funktionalitet och gränssnitt utifrån användarnas egen feedback och önskemål. På så vis minimerar vi tillsammans risken att tidigare misstag upprepas – samtidigt som vi avsevärt ökar sannolikheten att tjänsten blir användarvänlig och bidrar med värde på riktigt.

Fördjupat samarbete med Stockholms stads skolor

Flera framstående skolor inom Stockholms stad har ända sedan starten varit nära samarbetspartners i utvecklingen av EdAider, och engagemanget från skolorna har vuxit i takt med att allt fler lärare och skolledare upptäckt de stora fördelar EdAider kan leda till. Just nu är följande skolor involverade som innovationsskolor:

  • Stockholm Science and Innovation School
  • Nya elementar
  • Årstaskolan
  • Thorildsplans gymnasium
  • Skapaskolan (Huddinge kommun)
  • Fridagymnasiet (Vänersborg)

Under hösten utökas samarbetet genom att även Östermalmsskolan ansluter som användare och innovationspartner till EdAider.

Samtliga dessa skolor ligger i framkant vad gäller digitalisering och innovation och leds av nytänkande, progressiva rektorer. Under de kommande veckorna kommer vi att presentera samarbetet med våra innovationsskolor närmare här på EdAider-bloggen för att ge en fördjupad insikt i hur innovationsprocessen ser ut i praktiken – och varför så många progressiva skolor och rektorer har valt att ansluta sig till EdAiders innovationsrörelse.

Är din skola också intresserad av att prova EdAider? Hör gärna av dig till pelle@edaider.com.

EdAider utökar samarbetet med Stockholms stads skolor


John Sundström
John Sundström

Följ vårt nyhetsbrev!

EdAiders nyhetsbrev håller dig uppdaterad om nya webbinarier, poddavsnitt och tips på intressant läsning – direkt i din inkorg.