EdAider logo

EdAider växer med nya funktioner och integrationer

I nära samarbete med lärare, skolledare och elever utvecklar vi hela tiden EdAider för att fortsätta skapa nästa generations pedagogiska plattform. Under sommaren har vi byggt viktiga integrationer och ny funktionalitet som gör EdAider till ett komplett och modernt LMS.

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Lärandeytor

Lärandeytor gör EdAider till ett komplett LMS. Det här är lärarens nya verktyg för att:

  • Planera hela kurser, moduler och lektioner inne i EdAider – med bland annat textfält, lärandemål, lärresurser och uppgifter
  • Skapa checklistor för en hel kurs eller modul
  • Organisera ett pedagogiskt arbetsflöde för eleverna, så att de kan jobba i kronologisk ordning med lärandemål, checklistor och uppgifter
  • Få full kontroll över det som skapas – läraren kan själv styra exakt vad eleverna ska få tillgång till

Integration med Google

EdAider har nu stöd för Google Single Sign-On (SSO) för elever och lärare. Det här gör det enklare att registrera sig och logga in i EdAider med samma konto som användaren använder i skolan i dag. Vi har även möjliggjort import av Lärresurser från Google Classroom så att lärare enkelt kan återanvända sitt material därifrån.

­­­­­­Integration med Canvas

Lärare kan nu importera material från Canvas till EdAider och köra sina kurser inom EdAider. Det här gör det även lättare för eleverna att ta del av informationen en lärare har skapat i Canvas. Gränssnittet listar bland annat elevens aktuella uppgifter och presenterar allt lärmaterial som är kopplat till en enstaka kurs på samma sida så att eleven lätt hittar detta.­­­­­­­

Många fler funktioner och förbättringar är under utveckling och presenteras här på bloggen i oktober.

Prova EdAider du också!

Vill du själv prova EdAider? Registrera dig här eller logga in och upptäck hur du också kan minska din administration och förbättra din undervisning med Sveriges smarta pedagogiska plattform.


John Sundström
John Sundström

Följ vårt nyhetsbrev!

EdAiders nyhetsbrev håller dig uppdaterad om nya webbinarier, poddavsnitt och tips på intressant läsning – direkt i din inkorg.