EdAider logo

Elevhälsans höst – om de nya skrivningarna i skollagen

Efter ett långt sommarlov är nu höstterminen i full gång. För oss som är särskilt intresserade av elevhälsa bjöd sommaren på uppdateringar i skollagen som syftar till att förtydliga och stärka elevhälsan.

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Dessa punkter lyfter Skolverket fram på sin hemsida som nya förtydliganden som började gälla den 2 juli 2023:

  • Elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå och ske i samverkan med lärare och övrig personal
  • Elevhälsan ska vara en del av skolans kvalitetsarbete
  • Vid behov ska elevhälsan samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Vad kommer då detta att innebära?

Ja, jag önskar att jag hade svaret på det. Men sanningen är att det fortsatt är ovisst. Säkert är att olika huvudmän och verksamheter kommer att tolka det på olika sätt. Naturligtvis måste det anpassas till den enskilda verksamheten och skolan men det går inte längre att ducka elevhälsan. Nu kommer det att bli viktigare än någonsin för skolan att ha med elevhälsoperspektivet i allt sitt arbete. Många skolledare kliar nog sina huvuden för att försöka komma på den bästa möjliga lösningen.

Klart är att förtydligandet innebär att samverka mellan professioner, att inkludera elevhälsan i det systematiska kvalitetsarbetet och inte minst att elevhälsan är allas ansvar och möjlighet nu för en gång är säkert.

En enkel lösning för skolan

För att inte arbetet med elevhälsa endast ska bli kravfyllt tror jag det är viktigt att man erbjuder skolor en enkel och effektiv lösning som syftar till att, som skollagen säger, arbeta främjande och förebyggande på alla nivåer. EdAider Wellbeing är ett sådant verktyg. Evidensen, systematiken och enkelheten är inbyggd i verktyget och gör det möjligt att följa elevernas (och skolans) utveckling i realtid. Det ger även en grund för att utveckla det systematiska elevhälsoarbetet och göra det mer likvärdigt.

Vill du se hur verktyget fungerar i praktiken kan du göra det i detta webbinarium.

Nu när vi som arbetar i skolan tar oss an hösten, hoppas jag att vi alla gör det med vetskapen om att detta är elevhälsans höst. Det är en hösttermin som kommer att kräva att varje enskild verksamhet och medarbetare sätter elevhälsa i framsätet och låter den vara en del av det systematiska kvalitetsarbetet i samverkan med andra, både inom och utanför skolan.


Johan Olsson
Johan Olsson

Följ vårt nyhetsbrev!

EdAiders nyhetsbrev håller dig uppdaterad om nya webbinarier, poddavsnitt och tips på intressant läsning – direkt i din inkorg.