EdAider logo

Därför väljer Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium EdAider Wellbeing

Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium (GTG) är ny kund till EdAider Wellbeing. Läs deras egna ord om varför de väljer att börja använda verktyget – och hur de praktiskt integrerar det i verksamheten.

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

GTG samarbetar med några av världens främsta teknikföretag och erbjuder breda utbildningsprogram som gör eleverna förberedda för både högskola och yrkesliv. Andrea Kralj är kurator på GTG och vi frågade henne om varför de nu väljer att börja använda EdAider Wellbeing som en del i elevhälsoarbetet, och hur de använder verktyget rent praktiskt i verksamheten:

– "Vi har en övergripande bild av syftet/målet som vi delar med både elever och personal. Syftet är att skolan och elevhälsoteamet på ett övergripande sätt ska kunna följa hur eleverna mår för att jobba hälsofrämjande på klass- och skolnivå. Målet är att öka välmående och resultat bland elever på skolan.

I samtal med skolpersonal trycker vi mer på vikten av relationsskapandet och att detta är ett medel för mentorerna att få aktuell återkoppling kring klassens mående. Analysen fungerar sedan som underlag för utformandet av våra mentorsteman samt att det är ett arbetssätt att systematisera det hälsofrämjande arbetet på skolan.

I samtal med eleverna beskriver vi mer ingående hur en veckovis reflektion kring sitt mående samt skolsituation kan bidra till ett ökad välmående som på sikt ökar motivationen och därefter bidrar till bättre studieresultat."

Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium startades för 25 år sedan och ägs gemensamt av Volvo Group och Volvo Cars tillsammans med Göteborgs Stad. Gymnasiet har i dag cirka 400 elever.

Är din skola också intresserad av EdAider Wellbeing? Läs mer här eller kontakta oss på contact@edaider.com.


John Sundström
John Sundström

Följ vårt nyhetsbrev!

EdAiders nyhetsbrev håller dig uppdaterad om nya webbinarier, poddavsnitt och tips på intressant läsning – direkt i din inkorg.