EdAider logo

Jubel och applåder för EdAider från eleverna på SSIS

Utvecklingen av EdAider har ända sedan start skett i nära samarbete med användarna; genom workshops, djupintervjuer, användartester – och hackathons. Tidigare i maj genomförde vi vårt senaste hackathon, med gymnasieelever från Stockholm Science and Innovation School (SSIS) för att få deras åsikter om användarvänlighet och ny funktionalitet. Under dagen fick EdAider jubel och applåder från eleverna: när vi presenterade nyheten Dark mode.

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Viktigt att ta in elevernas perspektiv i utvecklingen

Ett hackathon är ett event där olika intressenter träffas för att gemensamt hitta lösningar på ett eller flera problem. Allt sker inom en tydlig tidsram och processen är mycket kreativ – men har samtidigt tydliga mål. Vårt senaste hackathon med gymnasieelever på SSIS bestod av flertalet övningar vars syfte var att klargöra vad eleverna gillade, och vad de inte gillade, med deras nuvarande digitala lärmiljö.

Särskild tonvikt lades på personalisering, och mängder av bra idéer genererades kring hur EdAiders elevvy kan skräddarsys ytterligare utifrån varje elevs unika situation – och guida dem rätt kring vad just de behöver fokusera på i närtid.

Vi på EdAider anser att det i dag är helt avgörande att löpande ta in elevernas perspektiv i utvecklingen av tjänster som ska användas i skolan, för att optimera användarvänligheten för dem. Om eleverna sitter i en digital miljö i skolan som inte fungerar som de vill och tänker, påverkar det deras förmåga och möjlighet att prestera i klassrummet.

Jubel och applåder för Dark mode: "Det gör EdAider coolt och modernt"

Ett tydligt exempel på att denna process fungerar i praktiken var när vi presenterade en av våra senaste funktioner – Dark mode – vars idé uppstod på just ett tidigare elevhackathon.

Dark mode ger EdAiders gränssnitt en mörkare ton och underlättar för både ögon och inlärningen när man exempelvis sitter hemma och pluggar på kvällen. Det här kan tyckas vara en liten detalj jämfört med den övriga kraftfulla funktionalitet som finns i EdAider, men ändå en väldigt viktig sådan ur elevernas perspektiv.

När vi visade upp detta för eleverna på hackathonet fick hela EdAider-teamet nämligen jubel och applåder. Känslan från eleverna var att EdAider verkligen lyssnar på dem.

– "Dark mode får EdAider att kännas modernt och coolt, som en digital miljö jag vill hänga i helt enkelt. Att det nu finns är också ett tydligt tecken på att utvecklarna verkligen lyssnar på oss", sade en av eleverna.

Idéer som kommer fram ur våra elevhackathons är ovärderliga och ger oss otroligt värdefulla insikter i vad eleverna förväntar sig av en modern, digital tjänst i dag. Vi kommer att fortsätta arbeta på det här sättet för att hela tiden utveckla EdAider för eleverna – med särskilt fokus på personalisering nu framöver.


John Sundström
John Sundström

Följ vårt nyhetsbrev!

EdAiders nyhetsbrev håller dig uppdaterad om nya webbinarier, poddavsnitt och tips på intressant läsning – direkt i din inkorg.