EdAider logo
  • Registrera dig
Elevperspektivet avsnitt 3 – samtal med artisten Timbuktu om hans skolgång

Elevperspektivet avsnitt 3 – samtal med artisten Timbuktu om hans skolgång

I avsnitt tre av podden Elevperspektivet medverkar artisten Timbuktu som specialinbjuden gäst. Välkommen att lyssna!

Avsnitt två av Elevperspektivet – om digitala verktyg

Avsnitt två av Elevperspektivet – om digitala verktyg

Elevperspektivet är podden där elever får ge sitt eget perspektiv på aktuella skolrelaterade frågor. I avsnitt två pratar vi om digitala verktyg i skolan.

Elevhälsa för en modern tid – det forskningsbaserade verktyget som leder till bättre skolmående

Elevhälsa för en modern tid – det forskningsbaserade verktyget som leder till bättre skolmående

Välkommen till ett webbinarium den 8 juni, där du hör Jesper Grönlund från Fridaskolorna berätta om ett nytt datadrivet verktyg som Fridaskolorna har utvecklat tillsammans med forskare och EdAider – och som har en bevisad, positiv effekt på skolmåendet.

Hemligheten bakom ett framgångsrikt elevhälsoarbete – se webbinariet nu

Hemligheten bakom ett framgångsrikt elevhälsoarbete – se webbinariet nu

Ett mycket uppskattat och populärt webbinarium där du får höra mer om och inspireras av det framgångsrika elevhälsoarbetet på Hässelby Villastads skola.

Skolledare om ChatGPT – se webbinariet

Skolledare om ChatGPT – se webbinariet

I takt med att ChatGPT fortsätter att skaka om den svenska skolvärlden och når allt fler användare, behöver Sveriges skolledare snabbt fördjupa sina kunskaper på området och skapa ett förhållningssätt till utvecklingen. Den 14 mars anordnade vi därför ett webbinarium där flera framstående skolledare diskuterade ChatGPT – ur skolledarperspektivet.

Premiär för podden Elevperspektivet – lyssna på första avsnittet nu!

Premiär för podden Elevperspektivet – lyssna på första avsnittet nu!

Sverige har fått en helt ny skolpodd: Elevperspektivet. I podden får elever möjlighet att ge sitt perspektiv på aktuella skolrelaterade frågor – som AI, digitala verktyg, kunskapskrav, likvärdighet, läromedel, mående och stress. Första avsnittet är nu publicerat.

Ny kurs för lärare – så kan ChatGPT stödja lärande och undervisning

Ny kurs för lärare – så kan ChatGPT stödja lärande och undervisning

Nu lanserar EdAider en helt ny kurs för lärare – om hur ChatGPT och andra AI-baserade chatbotar kan användas för att stödja lärande och undervisning. Kursen är kostnadsfri, skapad av välkända lärare och forskare och tillgänglig när du vill i EdAiders plattform.

Webbinarium – hur kan elevhälsoarbetet bli mer förebyggande och evidensbaserat?

Webbinarium – hur kan elevhälsoarbetet bli mer förebyggande och evidensbaserat?

Den 19 januari arrangerade EdAider och elevhälsan.se ett välbesökt och uppskattat webbinarium där flera framstående lärare och skolledare gav sin syn på vad vi behöver förändra för att det systematiska elevhälsoarbetet ska bli ännu mer förebyggande, evidensbaserat och effektivt. Här kan du se inspelningen i efterhand.

Frågor och svar om ChatGPT i skolan

Frågor och svar om ChatGPT i skolan

I samband med vårt uppmärksammade webbinarium om ChatGPT den 12 januari bad vi deltagarna att skicka in sina egna frågor om ChatGPT och dess påverkan på skolan. Under webbinariet diskuterade panelen en stor del av dessa frågor – men de hann inte besvara alla.

I den här bloggposten har Peter Parnes, Professor vid Luleå tekniska universitet och en av de som medverkade i panelen under webbinariet, i efterhand besvarat alla de frågeställningar som kom in.

Hur påverkar ChatGPT den svenska skolan? Ett webbinarium från EdAider

Hur påverkar ChatGPT den svenska skolan? Ett webbinarium från EdAider

Den 12 januari anordnade EdAider ett webbinarium där ledande lärare och forskare diskuterade hur den omtalade chatbot-modellen ChatGPT påverkar den svenska skolan – och hur lärare och skolledare bör förhålla sig till utvecklingen. Du kan nu se webbinariet i efterhand.

Att synliggöra elevernas mående

Att synliggöra elevernas mående

Gästbloggsinlägg: Alla vet att det är viktigt! Ingen förnekar att det på riktigt kan göra skillnad! De som har försökt vet dock att det är utmanande och att det ofta innebär ”merjobb”. Hur elever mår och vidare hur det påverkar deras förutsättningar för lärande och social utveckling är en kvarnsten som mal inom all skolpersonal. Kvarnstenen mal därför att det finns frågor kopplade till mående som kan upplevas svåra att möta. Inte sällan eftersom de inte är synliga.

Undersökning: Hur många digitala appar och plattformar använder svenska lärare en vanlig vecka?

Undersökning: Hur många digitala appar och plattformar använder svenska lärare en vanlig vecka?

EdAider genomför just nu en undersökning av svenska lärares användning av digitala appar och plattformar. Syftet med undersökningen är att kartlägga lärares arbetssätt och att skapa ett diskussionsunderlag för hur vi kan förbättra dessa framöver.

Nytt stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter

Nytt stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter

EdAiders pedagogiska plattform utvecklas hela tiden – alltid med elevernas och skolpersonalens perspektiv i fokus. ­För att underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter introducerar vi nu en font särskilt anpassad för elever med dyslexi och ett text-till-tal stöd i EdAiders plattform. När eleven aktiverar text-till-tal-funktionen läses texten upp och markeras samtidigt, så att eleven lättare kan följa med i materialet.

EdAider och Natur & Kultur inleder strategiskt samarbete

EdAider och Natur & Kultur inleder strategiskt samarbete

Natur & Kultur går in som strategisk partner till EdAider. Syftet med samarbetet är att Natur & Kultur ska bidra till att utveckla pedagogiska mervärden i EdAiders pedagogiska plattform.

Intervju med Anders Enström – vinnare av Guldäpplet 2022

Intervju med Anders Enström – vinnare av Guldäpplet 2022

Anders Enström är vinnare av Guldäpplet 2022 – den årliga utmärkelsen som synliggör lärare som utvecklar undervisningen med stöd av digitala verktyg, medier och arbetsformer.

Förutom att vara Sveriges just nu mest framstående lärare vad gäller digitalisering, är Anders även medlem i EdAiders pedagogiska råd. Vi på EdAider fick möjligheten att ställa några frågor till Anders.

Undersökning: Hur mycket tid lägger lärare på närvarokontrollen?

Undersökning: Hur mycket tid lägger lärare på närvarokontrollen?

EdAider genomför just nu en undersökning kring svenska lärares administration av elevnärvaro.

Syftet med undersökningen är att belysa lärares administrationsbörda och att skapa ett diskussionsunderlag för hur vi kan minska den framöver genom nya och smartare arbetssätt.

Därför ansluter Sveriges största skola till EdAider Wellbeing – "Hjälper oss att följa måendet och agera i tid"

Därför ansluter Sveriges största skola till EdAider Wellbeing – "Hjälper oss att följa måendet och agera i tid"

EdAider Wellbeing är en forskningsbaserad och vetenskaplig tjänst som hjälper skolor att arbeta förebyggande med elevhälsan, och elever att hålla koll på sitt eget mående. En av de skolor som nyligen har börjat använda tjänsten är Dragonskolan i Umeå – Sveriges största skola.

EdAider växer med nya funktioner och integrationer

EdAider växer med nya funktioner och integrationer

I nära samarbete med lärare, skolledare och elever utvecklar vi hela tiden EdAider för att fortsätta skapa nästa generations pedagogiska plattform. Under sommaren har vi byggt viktiga integrationer och ny funktionalitet som gör EdAider till ett komplett och modernt LMS.

Så skapar vi mer välmående skolor – redan i höst

Så skapar vi mer välmående skolor – redan i höst

Forskning har tydligt visat att människor med högt välbefinnande har större sannolikhet att lyckas i livet – och att elever med högt välbefinnande är också de som når högst akademisk prestation. Samtidigt visar forskning och rapporter från Folkhälsomyndigheten att elever i Sverige mår allt sämre, känner sig mer allt mer stressade och uppvisar allt fler psykosomatiska symptom – delvis beroende på betygshets sedan införandet av LGR11. Det är helt klart ett utmanande läge vi befinner oss i, men det finns sätt vi kan lösa detta på.

Ett pedagogiskt stöd som gör skillnad

Ett pedagogiskt stöd som gör skillnad

Gästbloggsinlägg: Läsåret 2021-2022 är över och sommaren ligger bakom oss. Inför det nya läsåret bör vi alla ställa oss frågan; hjälper eller stjälper våra plattformar och LMS vår profession? Svaret är tyvärr – stjälper.

Östermalmsskolan ansluter till EdAider i höst: "Erbjuder det underlag vi i skolan efterfrågat under lång tid"

Östermalmsskolan ansluter till EdAider i höst: "Erbjuder det underlag vi i skolan efterfrågat under lång tid"

EdAiders smarta pedagogiska stöd minskar administrationen för lärare och ger skolledare en unik helhetsbild av elevernas resultat, motivation och välmående. Som vi tidigare har skrivit om ökar intresset för EdAider bland progressiva skolor, i synnerhet inom Stockholms stad. I höst ansluter även Östermalmsskolan som innovationsskola och användare av EdAider. Stojanka Drinic är rektor på Östermalmsskolan, och vi fick möjligheten att ställa några frågor till henne om bakgrunden till höstens samarbete med EdAider.

Jubel och applåder för EdAider från eleverna på SSIS

Jubel och applåder för EdAider från eleverna på SSIS

Utvecklingen av EdAider har ända sedan start skett i nära samarbete med användarna; genom workshops, djupintervjuer, användartester – och hackathons. Tidigare i maj genomförde vi vårt senaste hackathon, med gymnasieelever från Stockholm Science and Innovation School (SSIS) för att få deras åsikter om användarvänlighet och ny funktionalitet. Under dagen fick EdAider jubel och applåder från eleverna: när vi presenterade nyheten Dark mode.

Så skapar du effektiva och tydliga lektioner för dina elever

Så skapar du effektiva och tydliga lektioner för dina elever

EdAiders pedagogiska stöd skapar helt nya förutsättningar för smart och modern undervisning.

Frida Tränk Heerman, lärare i mellanstadiet på Nya Elementar och undervisningsdesigner, är en av EdAiders användare. I denna video delar hon med sig av tips på hur du som lärare kan skapa mer effektiva och tydliga lektioner för dina elever, med hjälp av EdAider. Hon visar dessutom hur du i EdAider kan analysera effekten av lektionerna och få en översikt av dina elevers mående.

EdAider utökar samarbetet med Stockholms stads skolor

EdAider utökar samarbetet med Stockholms stads skolor

EdAider minskar administrationen för lärare, bidrar till högre kvalitet på undervisningen och ger skolledare en unik helhetsbild av elevernas resultat, motivation och välmående. Men EdAider är mer än endast en smart digital tjänst som utvecklar den svenska skolan – det är en innovationsrörelse som involverar en rad tongivande aktörer inom den svenska skolvärlden. I synnerhet är flera skolor inom Stockholms stad nära samarbetspartners – och samarbetet med dessa fördjupas ytterligare under 2022.

EdAider finalister i Swedish Learning Awards 2021-2022

EdAider finalister i Swedish Learning Awards 2021-2022

Swedish Learning Awards riktar strålkastarna mot Sveriges bästa utbildningsköpare, lösningar och leverantörer. Tävlingen syftar till att föra den svenska utbildningsbranschen framåt när det gäller genomslagskraft, idéhöjd, kvalitet och teknik. Vi kan stolt meddela att EdAider var finalister i kategorin Bästa innovation 2021-2022.

Så bygger vi nästa generations pedagogiska plattform för svenska skolor

Så bygger vi nästa generations pedagogiska plattform för svenska skolor

Som en forskare och lärare med ett väldigt praktiknära fokus har jag noga följt skolans digitalisering de senaste 15 åren. Jag har sett de transformationer och framsteg som gjorts men också, precis som många andra, ifrågasatt teknologins roll och värde i många situationer. Enligt min erfarenhet finns det ett par tydliga anledningar till att teknologin hittills inte kunnat leverera fullt ut i skolan. Och ett tydligt sätt att lösa det på.

EdAiders pedagogiska råd

EdAiders pedagogiska råd

EdAiders uppdrag är att skapa ett smart, behovsanpassat och användarvänligt pedagogiskt stöd, som skapar mer effektiva och välmående lärare och elever. För att lyckas med detta har vi ända från starten inkluderat slutanvändarna själva – lärare, elever och skolpersonal – fullt ut i hela innovations- och utvecklingsprocessen.

Som ett stöd i detta arbete har vi format EdAiders pedagogiska råd, bestående av framstående lärare och rektorer från olika utbildningsstadier med stor gemensam erfarenhet av undervisning och digitala verktyg.