EdAider logo
  • Registrera dig
Därför ansluter Sveriges största skola till EdAider Wellbeing – "Hjälper oss att följa måendet och agera i tid"

Därför ansluter Sveriges största skola till EdAider Wellbeing – "Hjälper oss att följa måendet och agera i tid"

EdAider Wellbeing är en forskningsbaserad och vetenskaplig tjänst som hjälper skolor att arbeta förebyggande med elevhälsan, och elever att hålla koll på sitt eget mående. En av de skolor som nyligen har börjat använda tjänsten är Dragonskolan i Umeå – Sveriges största skola.

EdAider växer med nya funktioner och integrationer

EdAider växer med nya funktioner och integrationer

I nära samarbete med lärare, skolledare och elever utvecklar vi hela tiden EdAider för att fortsätta skapa nästa generations pedagogiska plattform. Under sommaren har vi byggt viktiga integrationer och ny funktionalitet som gör EdAider till ett komplett och modernt LMS.

Så skapar vi mer välmående skolor – redan i höst

Så skapar vi mer välmående skolor – redan i höst

Forskning har tydligt visat att människor med högt välbefinnande har större sannolikhet att lyckas i livet – och att elever med högt välbefinnande är också de som når högst akademisk prestation. Samtidigt visar forskning och rapporter från Folkhälsomyndigheten att elever i Sverige mår allt sämre, känner sig mer allt mer stressade och uppvisar allt fler psykosomatiska symptom – delvis beroende på betygshets sedan införandet av LGR11. Det är helt klart ett utmanande läge vi befinner oss i, men det finns sätt vi kan lösa detta på.

Ett pedagogiskt stöd som gör skillnad

Ett pedagogiskt stöd som gör skillnad

Gästbloggsinlägg: Läsåret 2021-2022 är över och sommaren ligger bakom oss. Inför det nya läsåret bör vi alla ställa oss frågan; hjälper eller stjälper våra plattformar och LMS vår profession? Svaret är tyvärr – stjälper.

Östermalmsskolan ansluter till EdAider i höst: "Erbjuder det underlag vi i skolan efterfrågat under lång tid"

Östermalmsskolan ansluter till EdAider i höst: "Erbjuder det underlag vi i skolan efterfrågat under lång tid"

EdAiders smarta pedagogiska stöd minskar administrationen för lärare och ger skolledare en unik helhetsbild av elevernas resultat, motivation och välmående. Som vi tidigare har skrivit om ökar intresset för EdAider bland progressiva skolor, i synnerhet inom Stockholms stad. I höst ansluter även Östermalmsskolan som innovationsskola och användare av EdAider. Stojanka Drinic är rektor på Östermalmsskolan, och vi fick möjligheten att ställa några frågor till henne om bakgrunden till höstens samarbete med EdAider.

Jubel och applåder för EdAider från eleverna på SSIS

Jubel och applåder för EdAider från eleverna på SSIS

Utvecklingen av EdAider har ända sedan start skett i nära samarbete med användarna; genom workshops, djupintervjuer, användartester – och hackathons. Tidigare i maj genomförde vi vårt senaste hackathon, med gymnasieelever från Stockholm Science and Innovation School (SSIS) för att få deras åsikter om användarvänlighet och ny funktionalitet. Under dagen fick EdAider jubel och applåder från eleverna: när vi presenterade nyheten Dark mode.

Så skapar du effektiva och tydliga lektioner för dina elever

Så skapar du effektiva och tydliga lektioner för dina elever

EdAiders pedagogiska stöd skapar helt nya förutsättningar för smart och modern undervisning.

Frida Tränk Heerman, lärare i mellanstadiet på Nya Elementar och undervisningsdesigner, är en av EdAiders användare. I denna video delar hon med sig av tips på hur du som lärare kan skapa mer effektiva och tydliga lektioner för dina elever, med hjälp av EdAider. Hon visar dessutom hur du i EdAider kan analysera effekten av lektionerna och få en översikt av dina elevers mående.

EdAider utökar samarbetet med Stockholms stads skolor

EdAider utökar samarbetet med Stockholms stads skolor

EdAider minskar administrationen för lärare, bidrar till högre kvalitet på undervisningen och ger skolledare en unik helhetsbild av elevernas resultat, motivation och välmående. Men EdAider är mer än endast en smart digital tjänst som utvecklar den svenska skolan – det är en innovationsrörelse som involverar en rad tongivande aktörer inom den svenska skolvärlden. I synnerhet är flera skolor inom Stockholms stad nära samarbetspartners – och samarbetet med dessa fördjupas ytterligare under 2022.

EdAider finalister i Swedish Learning Awards 2021-2022

EdAider finalister i Swedish Learning Awards 2021-2022

Swedish Learning Awards riktar strålkastarna mot Sveriges bästa utbildningsköpare, lösningar och leverantörer. Tävlingen syftar till att föra den svenska utbildningsbranschen framåt när det gäller genomslagskraft, idéhöjd, kvalitet och teknik. Vi kan stolt meddela att EdAider var finalister i kategorin Bästa innovation 2021-2022.

Så bygger vi nästa generations pedagogiska stöd för svenska skolor

Så bygger vi nästa generations pedagogiska stöd för svenska skolor

Som en forskare och lärare med ett väldigt praktiknära fokus har jag noga följt skolans digitalisering de senaste 15 åren. Jag har sett de transformationer och framsteg som gjorts men också, precis som många andra, ifrågasatt teknologins roll och värde i många situationer. Enligt min erfarenhet finns det ett par tydliga anledningar till att teknologin hittills inte kunnat leverera fullt ut i skolan. Och ett tydligt sätt att lösa det på.

EdAiders pedagogiska råd

EdAiders pedagogiska råd

EdAiders uppdrag är att skapa ett smart, behovsanpassat och användarvänligt pedagogiskt stöd, som skapar mer effektiva och välmående lärare och elever. För att lyckas med detta har vi ända från starten inkluderat slutanvändarna själva – lärare, elever och skolpersonal – fullt ut i hela innovations- och utvecklingsprocessen.

Som ett stöd i detta arbete har vi format EdAiders pedagogiska råd, bestående av framstående lärare och rektorer från olika utbildningsstadier med stor gemensam erfarenhet av undervisning och digitala verktyg.